KNX Professionals – proffsgruppen för
KNX fastighetsautomation
www.KNX-professionals.se  
 English Version...    

Medlemmar i proffsgruppen för
KNX fastighetsautomation
arbetar i följande företag:
(Visa alla)


KNX Professionals är en grupp med KNX proffs som alla har genomgått minst KNX avancerad kurs, vilket är ett krav från KNX för att gruppen ska få kalla sig KNX Professionals. Det innebär att de har utbildat sig för att reglera värme och ljus, hantera kopplare/routers i större fastigheter, visualisering (displayer), larm, felsäker planering, extra mjukvaruverktyg, m.m.

Mer om vad KNX är kan du läsa om här.

 


Den 20 oktober 2020 firade vi KNX 30 år med liveevenemang som sändes här

Läs mer >>>


 


KNX Professionals är riktiga experter. De kan mycket om KNX-tekniken. Givetvis så skiljer sig kunskaperna och det finns blandad erfarenhet.

Målet med gruppen är att medlemmarna skall hålla sig uppdaterade med ny KNX-teknik, sprida kunskapen och verka för en hållbar utveckling av KNX.

Flera mål har utstakats för kommande års verksamhet och gruppen vill verka för;
- Erbjuda grundläggande support och hotline i första hand till KNX Partners (FAQ, Tips, Knowledgebase, Forum) genom den erfarenhet som finns i gruppen,
- Att de anläggningar som har utförts under tidigare år och inte blivit rätt utförda, får kontakt med någon som kan åtgärda felen. Därigenom visa att det inte är KNX det är fel på utan den gjorda implementeringen som av olika orsaker är felaktig,
- Genom att arbete med frågor gällande Lönsamhet - Hållbarhet - Kvalitet - Effektivitet så kan gruppen möjliggöra att KNX Leverantörer, Grossister, Installatörer, Konsulter, Systemintegratörer och Slutkunder på bästa sätt drar nytta av en hälsosam utveckling,
- Produkter och produktdatabasers standard samt kvalitet och hur det kan hanteras på bästa sätt,
- Rekomendera en rutin för överlämnade av projekt till kund,
- Gruppen skall också intern och externt ta upp produktnyheter och produkttips,

Allmänt arbetar gruppen även med följande frågor;
- Utbildningsfrågor,
- Installatörsfrågor,
- Konsultfrågor.

Du kan ansöka om medlemskap. Läs mer här.


 

   
KNX Professionals är grundat av Växjö Yrkeshögskola – KNX Scientific Partner, Tekniska Byrån - KNX Training center och ett stort antal KNX proffs.

Join us